Spoznaj Mosudu

Ako vznikol tento projekt?

Mosuda

vznikla s cieľom zlepšiť a zdigitalizovať trénerstvo na Slovensku.
Je to jediná aplikácia, softvér vyvinutý špeciálne pre trénerov, ktorý im pomáha byť pracovne efektívnejšími, tzn. tráviť menej času pri tvorbe plánov, mať všetky nástroje na jednom mieste, dosahovať lepšie výsledky s klientmi a stať sa úspešnejším trénerom, nie len vďaka výsledkom, ale aj vďaka možnosti prezentovať sa na tejto platforme.

Príbeh Mosudy začal myšlienkou Matúša Špirka, ktorý pôsobí ako tréner viac ako 15 rokov a zdalo sa mu veľmi pracné využívať kvantum nástrojov na to, aby dodával svojím klientom kvalitné materiály v podobe plánov, aby komunikoval cez rôzne chatovacie nástroje, aby sa v dnešnej dobe takto fungovalo keď tu už máme aj umelú inteligenciu. Chcel takisto zlepšiť povedomie o tréneroch a zlepšiť dosahovanie výsledkov s klientmi.

Celý tím, ale narazil  na problém, ktorým bolo masovo odkomunikovať tento projekt a dostať ho do povedomia širokej verejnosti. 

Jedným z riešení bolo získať investora a po sérií stretnutí s potenciálnymi investormi, boli naklonený podporiť tento projekt, ale reálne tak nikto neurobil.
 

Jama Levova

Presne v tomto období začala bežať reklama na šou Jama Levova na markíze. Šou bola možnosťou odprezentovať nápad pred investormi a získať investíciu, ale aj dostať vďaka televízií aplikáciu do širšieho povedomia.

Podarí sa tomuto projektu v šou uspieť a získať nie len investora, ale širšie povedomie?

Zmysel projektu

Mosuda je aplikácia pre trénerov, ktorá pomáha trénerom efektívnejšie pracovať, dosahovať so svojimi klientmi lepšie výsledky a pomáha trénerom byť úspešnejšími.

Vízia

Neustále zvyšovanie kvality a inovovanie trénerstva prostredníctvom aplikácie.

Poslanie

Mosuda pomáha trénerom k vyššej úspešnosti a efektivite práce a prostredníctvom toho pomáha širokej verejnosti zlepšovať zdravie, cítiť sa, vyzerať a myslieť lepšie.